Servis měřičů EESA

Registrovaný opravce měřící techniky

Provádíme veškeré opravy, nastavení, kalibrace a metrologická ověření všech typů měřičů spotřeby tepla a průtokoměrů výrobce EESA s.r.o. (MT200, MT500, MT200DS, MT200DS-TUV, MP400E, MP400C, MP400CM).

Tyto činnosti jsou zajištěny naším servisním oddělením. Kvalitu oprav po zániku společnosti EESA nadále garantují bývalí dlouholetí zaměstnanci společnosti s jejich zkušenostmi a dovednostmi.

Od dubna roku 2013, veškerou servisní činnost provádíme pod akreditací „Registrovaného opravce“ udělené na základě ověření naší odborné způsobilosti Českým metrologickým institutem v Brně.

Opravy mechanických dílců:

  • Kontroly a čištění přístrojů
  • Výměny PTFE výstelek snímačů průtoku
  • Výměny osazení snímacích elektrod z materiálů SS316L, ALLOY C-22 (Hastelloy C), TITAN
  • Samotná výroba náhradních dílů jako plášťů elektronik, plášťů snímačů průtoku, těles snímačů, dosedacích přírub s výkružkem, svorníků, těsnění,...
  • Doplnění drobného materiálu (propojovací nebo zemnící kabely, vývodky, ostatní montážní materiál,...), doplnění párovaných teploměru
  • Renovace a úpravy štítků měřiče

Opravy vyhodnocovacích jednotek:

  • Kompletní i dílčí opravy veškerých elektronických částí (výměny procesorů, pamětí, záložních baterií i ostatních aktivních a pasivních součástek). Doplnění komunikačních modulů 4-20mA, RS232, RS485, M-BUS,...
  • SW opravy a úpravy, diagnostika stávajícího stavu přístroje „Původní nastavení“, SW přenastavení přístrojů (zobrazované jednotky, konstanty převodu, komunikační protokoly, rychlosti,...)

Výstupem je opravený (repasovaný) a vyčištěný měřič. Dle požadavku zákazníka, lze provést kalibraci nebo metrologické ověření měřiče ve všech jeho částech.

K opravenému měřiči je vždy přiložen podrobný servisní zásah s vytisknutými parametry původního nastavení, kalibrační list, nebo v případě potřeby potvrzení o metrologickém ověření.

V případě, že se oprava měřiče průtoku EESA stává nerentabilní nebo již není technicky možná, lze jej bez problému nahradit novými průtokoměry FG4000 (LIMESA meters). Průtokoměry FG4000 jsou volitelně dodávány i se snímači pro sendvičovou (mezipřírubovou) montáž. Snímače mají zcela stejné osazení a stavební délky jako původní snímače měřičů EESA. Není tedy nutný žádný zásah do stávajícího potrubního vedení a lze velmi jednoduše zaměnit „kus za kus“.

Zajišťujeme také demontáž a následnou zpětnou montáž přístrojů. Po dobu opravy / kalibrace měřičů je možno bezplatně zapůjčit servisní mezikusy daných světlostí, které nahrazují akční členy měřičů v potrubním vedení. Navazující technologie mohou zůstat v provozu a jsou tak minimalizovány ztráty způsobené případným přerušením chodu.

Metrologická návaznost je smluvně upravena s autorizovaným metrologickým střediskem.

V případě požadavku na opravu, repasi, kalibraci nebo ověření zašlete měřič jakoukoli sběrnou službou na adresu naší provozovny.
 

KONTAKT

najdete nás:

Plk. Truhláře 1330
512 51 Lomnice nad Popelkou
Email: info@limesa.cz
Mob.: +420 602 205 606

Obchodní a produktové oddělení
Mobil: +420 608 124 210
Email: sales@limesa.cz

Servisní a technické oddělení
Mobil: +420 606 582 039
Email: technique@limesa.cz